10 moduler
som består av korte og litt lengre videoer, samt drodlehefte 

MODUL 1
Trender og tanker om Hverdagsledelse

Lederdrømmer. Endringer. Mange vi snakker med synes selv de bruker for lite tid på folka sine. Om å klare å være tilgjengelig som leder Om hvordan bruke lederhverdagen mer effektivt enten det er analogt eller digitalt.

MODUL 2 
Meg og mitt lederskap

Inspirasjon fra andre ledere om å sette retning.

Hvordan jobber du med å vise vei? Med å implementere og knytte hverdagen til strategien deres

Om identitet i lederskapet. Om dine leder verdier. Om hva du vil skal kjennetegne eget lederskap.

MODUL 3 
Om frykt og mot i lederskapet

Deling fra andre ledere om frykt og hva som står i veien for å ta ut potensialet som leder. Om frustrasjoner og forventninger til deg fra de du leder. Om mot.

MODUL 4 
Bagasjen påvirker lederskapet

Vi snakker om hvordan livet og lederskapet går hånd i hånd. Det du har med fra livet ditt vil automatisk påvirke lederskapet ditt og motsatt.

Hva er det som gjør deg til den lederen du er i dag?

MODUL 5 
Selvledelse, energi og balanse

Lederhverdagen forandrer seg stadig, og krever mer av deg i forhold til å være nok tilgjengelig, og samtidig sette gode grenser mellom jobb og privat. Vi ønsker at du skal få økt bevissthet rundt hvordan du kan lede og motivere deg selv, slik at du kan holde en jevn energi i lederhverdagen.

MODUL 6 
Usynlig dynamikk, makt og skyggesystem

Den usynlige dynamikken er det usynlige kontroll systemet i organisasjonen. En bedrift har også en underbevissthet. Underbevisstheten er ikke bare i den enkelte, men også mellom menneskene. Det er en sterk usynlig struktur i organisasjoner, avdelinger og team som virker i henhold til egne regler og prinsipper. Du får verktøy og innsikt i det vi kaller det systemiske prinsipper.

MODUL 7 
Få med deg folka

Hva som kjennetegner team som får det til og ikke. Vi deler noen erfaringer og du får praktiske tips. Du får innsikt i litt teamteori. Om teamidentitet. Om spilleregler. Om det å jobbe fra hjemmekontor. Om medarbeiderskap 

MODUL 8 
Tydeligere og tryggere ledelse

Hvilken betydning det har å fremstå som en tydelig og trygg leder, og gi noen innspill på hvordan god kommunikasjon kan gjøre en forskjell.

MODUL 9
Kommunikasjon og samhandling

Vi deler et verktøy vi bruker i team som ønsker å bli bedre kjent, og sikre bedre kommunikasjon og samhandling. Målet er å gi deg innsikt i ulike adferds preferanser, slik at du i ditt lederskap kan tilpasse kommunikasjon og samhandling til de ulike folka i teamet ditt.

MODUL 10 
Struktur i hverdagsledelsen

Du vil få noen tips og enkle verktøy som du kan ta i bruk enten slik de er, eller med tillegg og tilpasse din lederhverdag. Om planlegging. Tillit. Delegering. Bedre møter. Du får treningsplan for deg selv og tips til bruk i teamet ditt. Og så får du noen praktiske maler til bruk i hverdagsledelsen fremover.

Drodlehefte

Du får også et 35 siders drodlehefte med plass til refleksjoner og tanker som følger de 10 modulene. Du finner maler, spørsmål og oppgaver du kan bruke i eget lederskap og sammen med teamet ditt. Og så finner du tips og råd.

Meld deg på kurs i dag